• No product in the cart.

Meritve sevanja brez in z uporabo LOTUS SAFE izdelkov

V naši lastni raziskavi delovanja LOTUS SAFE izdelkov smo merili inteziteto EM RF sevanja ob stiku naprave s telesom. Za meritve smo uporabili profesionalno merilno napravo (SPECTRAN ANALYSER HF-6080) med enominutnim ogledom videa na Youtubu.

Brez LOTUS SAFE zaščitne blazine

Izvedene meritve so pokazale, da se povprečno EM RF sevanje, ki ga oddaja mobilni telefon, giblje v območju moči med 60 – 200 μW / m2. Visoke radijske frekvence pa v posameznih skokih dosegajo tudi več kot 2.000 X višje vrednosti moči sevanja od povprečno izmerjenih (tudi do 170mW/m2 oz. 170.000 μW/m2).

Z Lotus safe zaščitno blazino

Med našo merilno napravo in mobilno napravo smo namestili LOTUS SAFE zaščitno blazino.  Z uporabo LOTUS SAFE blazine so se povprečne izmerjene vrednosti EM RF sevanja v nespremenjenih pogojih zmanjšale na 2-8 μw/m2.

 

Uporaba naše blazine dokazano za več kot 90% zmanjšuje EM RF sevanja in s tem penetracijo sevanja v tiste dele telesa, ki jih z blazino zaščitimo.

EM RF sevanje je glede na večino preučenih neodvisnih analiz najbolj intenzivno in bolj nevarno prav takrat, ko je naprava v neposrednem stiku s telesom ali je v njegovi neposredni bližini. Zavedamo se, da se moderni tehnologiji ne moremo izogniti, lahko pa vsaj omilimo njene škodljive učinke na naše telo. Če želite še naprej nemoteno uporabljati vašo priljubljeno elektronsko napravo (brskanje po spletu, igranje iger, poslušanje glasbe, gledanje videoposnetkov …), boste z našimi zaščitnimi izdelki LOTUS SAFE za več kot 90% zmanjšali škodljivo EM RF sevanje, ki ga vaše naprave oddajajo v vaše telo.

Znanstvene raziskave o tem, kako RF EM (radio frekvenčno elektromagnetno) sevanje vpliva na naše telo

Zbrali smo nekaj vodilnih znanstvenih raziskav, ki so nam bile v pomoč pri razvoju naših LOTUS SAFE izdelkov. Povzemamo njihove najpomembnejše ugotovitve skupaj s povezavo do celotne raziskave.

1. RF EM SEVANJE VPLIVA NA ZARODEK

POVZETEK: Študija je pokazala, da je pogosta izpostavljenost RF EM (radio frekvenčnemu elektro magnetnemu) sevanju ploda/matere med nosečnostjo povezana z nižjimi kognitivnimi sposobnostmi otroka pri 5. letu starosti. Prav tako so v raziskavi poročali tudi o povezavi med izpostavljenostjo matere mobilnemu telefonu med nosečnostjo in vedenjskimi težavami pri otrocih, starih od 7 do 11 let.

Ugotovitve kažejo da daljša izpostavljenost noseče matere mobilnemu telefonu pred rojstvom pri otroku povzroči dolgoročne posledice kot so: kognitivne motnje, morfološke spremembe v celicah hipokampusa, zmanjšanje števila sinaps v možganih in s tem škoduje delovanju možganov. 

2. RF EM SEVANJE ŠKODUJE IMUNSKEMU SISTEMU

POVZETEK: Dnevna izpostavljenost RF-EMF (radio frekvenčnemu elektro magnetnemu sevanju) 60 minut na razdalji 5 cm povzroči znatno zmanjšanje števila imunskih celic.

3. RF EM SEVANJE POVEČUJE OKSIDATIVNI STRES

POVZETEK: Sedanje študije kažejo, da lahko kronična izpostavljenost sevanju, ki ga oddajajo mobilni telefoni, povzroči oksidativni stres, vnetne odzive in motnjo osi hipotalamus-hipofiza-nadledvičnica, kar pomeni slabše delovanje nadledvične žleze in s tem hormonskega sistema.

4. RF EM SEVANJE POVEČUJE TVEGANJE ZA NASTANEK MOŽGANSKEGA RAKA

POVZETEK: Raziskave kažejo, da je stopnja redne uporabe mobilnega telefona statistično značilno močno povezana s stopnjo smrtnosti zaradi raka na možganih 15–20 let pozneje.

5. RF EM SEVANJE VPLIVA NA PLODNOST

POVZETEK: Raziskave kažejo, da 5 tednov trajajoča izpostavljenost radiofrekvenčnemu sevanju negativno vpliva na vitalnost in gibljivost zrelih semenčic. Že po enotedenski izpostavljenosti se je v semenski tekočini povečala tvorba mitohondrijskih reaktivnih kisikovih vrst, povečala pa se je tudi oksidacija in fragmentacija DNA.

6. RF EM SEVANJE POŠKODUJE DNA

POVZETEK: Raziskave kažejo, da so posledice večurne dnevne izpostavljenosti EM RF sevanju, med drugim, tudi poškodbe DNA v možganskih, jetrnih in imunskih celicah.

7. RF EM SEVANJE VPLIVA NA VEDENJSKE TEŽAVE

POVZETEK: Dokazi kažejo na možne učinke radiofrekvenčnega elektromagnetnega sevanja (RF-EMR) na možgane in vedenje. Vedenjske študije so se še posebej osredotočile na učinke RF-EMR na učenje, spomin, tesnobo in gibanje.

8. ZA REGULIRANJE RF EM SEVANJA BI MORAL BITI UPORABLJEN PREVIDNOSTNI PRISTOP ZA OTROKE IN NOSEČNICE

POVZETEK: Obstajajo jasni dokazi, da RFR povzroča raka pri poskusnih živalih, da je izpostavljenost RFR odgovorna za slabšo kvaliteto semenčic in posledično vpliva na plodnost pri moških. Te ugotovitve kažejo, da bi morale regulativne in zdravstvene agencije spodbujati previdnostni pristop, zlasti za otroke in nosečnice. Previdnost je treba upoštevati tudi pri razvoju in širjenju prihajajoče tehnologije 5G, zlasti v povezavi s predlaganimi višjimi frekvencami in intenziteto signala.

9. RF EM SEVANJE VPLIVA NA OTROKE, DNA IN PLODNOST

POVZETEK: Več obsežnih študij rakotvornosti pri glodalcih, izpostavljenih koncentracijam RFR, ki posnemajo življenjsko izpostavljenost ljudi, je pokazalo znatno povečano stopnjo tumorjev in malignih gliomov ter poškodbe kromosomske DNA. Posebej zaskrbljujoči so učinki izpostavljenosti RFR na možgane v razvoju pri otrocih. V primerjavi z odraslo osebo, so otroški možgani v bližini mobilnega telefona izpostavljeni 10X večjemu odmerku sevanja na enoto prostornine. Eksperimentalne in opazovalne študije kažejo, da imajo moški, ki imajo mobilni telefon v žepu hlač, bistveno nižje število, gibljivost in morfologijo semenčic, poškoduje pa se tudi DNA mitohondrijev.Na podlagi zbranih dokazov velja priporočilo, da je mobilni telefon ob telesu škodljiv, podpira pa se ukrepe za zmanjšanje izpostavljenosti radiofrekvenčnemu sevanju.

10. RF EM SEVANJE NEGATIVNO VPLIVA NA HORMONSKI SISTEM

POVZETEK: Raziskave kažejo, da izpostavljenost RF EM (radio frekvenčnemu elektro magnetnemu) sevanju povzroča zmanjšano kopičenje joda v ščitnici in s tem negativno vpliva na njeno delovanje.

11. RAZISKAVA O PRIPOROČENI VARNOSTNI RAZDALJI IN O NEPOSREDNEM STIKU S TELESOM

POVZETEK: Proizvajalci mobilnih telefonov so pričeli opozarjati na varno uporabo telefona z zagotavljanjem razdalje vsaj 5-25 mm od telesa. Ob stiku s telesom telefoni namreč v veliki večini presegajo dovoljeno SAR varnostno mejo.

12. RF EM SEVANJE JE POVEZANO Z GOVORNIMI TEŽAVAMI OTROK

POVZETEK: Raziskave kažejo, da naj bi bila izpostavljenost noseče matere dlje trajajočemu elektromagnetnemu sevanju povezana z govornimi težavami otroka

13. RF EM SEVANJE POVEČUJE VERJETNOST ZA GLAVOBOLE, MIGRENO IN SRBEČICO KOŽE

POVZETEK: Uporaba mobilnega telefona predstavlja povečano verjetnost za glavobole, migrene in srbečico kože. V študiji se je zdravstveno stanje otrok, ki so redno uporabljali mobilni telefon, po enem letu statistično značilno poslabšalo.

14. OTROŠKI MOŽGANI SO BOLJ DOVZETNI ZA NEVARNOSTI RF EM SEVANJA KOT MOŽGANI PRI ODRASLIH

POVZETEK: Otroški možgani so bolj dovzetni za nevarno izpostavljenost večjim odmerkom sevanja iz mobilnih telefonov kot možgani odraslih oseb. Raziskovalci svarijo pred škodljivimi učinki sevanja ob tesnem stiku in dolgotrajni uporabi mobilnega telefona zlasti pri mlajših ljudeh.

15. RF EM SEVANJE VPLIVA NA KOGNITIVNE ZMOŽNOSTI IN STRES

POVZETEK: Dokazi kažejo na možne učinke radiofrekvenčnega elektromagnetnega sevanja (RF-EMR) na možgane in vedenje, slednje negativno vpliva na učenje, spomin, občutek tesnobe in gibanje.

39.90

LOTUS SAFE blazina je prva modna RF EM zaščita pred sevanjem vaših elektronskih naprav. Uporabite blazino LOTUS SAFE ob telesu kot podlago za telefon, tablico ali prenosni računalnik. Blazina omogoča namestitev vaše naprave v želeni položaj ter v največji možni meri preprečuje penetracijo EM RF sevanja v vaše telo.

39.90

LOTUS SAFE blazina je prva modna RF EM zaščita pred sevanjem vaših elektronskih naprav. Uporabite blazino LOTUS SAFE ob telesu kot podlago za telefon, tablico ali prenosni računalnik. Blazina omogoča namestitev vaše naprave v želeni položaj ter v največji možni meri preprečuje penetracijo EM RF sevanja v vaše telo.

39.90

LOTUS SAFE blazina je prva modna RF EM zaščita pred sevanjem vaših elektronskih naprav. Uporabite blazino LOTUS SAFE ob telesu kot podlago za telefon, tablico ali prenosni računalnik. Blazina omogoča namestitev vaše naprave v želeni položaj ter v največji možni meri preprečuje penetracijo EM RF sevanja v vaše telo.