• No product in the cart.
  1. Spletna stran, spletna trgovina in vsi na tej strani dostopni podatki, slike artiklov, grafike in ostali elementi, so zaščiteni z Zakonom o avtorskih pravicah in jih ni dovoljeno reproducirati ali uporabljati brez predhodnega pisnega dovoljenja. Blagovne znamke, logotipi ter fotografije so v lasti podjetja Luka Verdnik s.p., ki je lastnik spletne strani.
  2. Vsi uporabniki spletnega mesta objavljeno vsebino uporabljajo na lastno odgovornost. Z izjemo primerov, ko odgovornosti za škodo po zakonu ni mogoče omejiti ali izključiti. Luka Verdnik s.p. ter katerakoli druga pravna ali fizična oseba, ki je sodelovala pri nastajanju te spletne strani, ne odgovarja za nikakršno škodo, pa naj bo ta posredna, neposredna, posebna ali slučajna, ki bi zaradi kakršnegakoli razloga nastala zaradi uporabe tega spletnega mesta.
  3. V primeru sklicevanja ali povezovanja te spletne strani z drugimi spletnimi stranmi, ki so v lasti ali upravljanju tretjih oseb, Luka Verdnik s.p. ne prevzema odgovornosti za vsebino ali pravilnost delovanja teh spletnih strani.
  4. Spletna stran www.lotussafe.com je postavljena in vzdrževana z največjo možno mero skrbnosti. Kljub temu Nika Verdnik s.p. ne more jamčiti za ažurnost, točnost ali pravilnost vseh navedenih informacij na strani. Vse informacije na spletni strani se lahko spremenijo brez predhodnega obvestila. Prav tako podjetje ne prevzema odgovornosti za kakršnokoli škodo, ki bi neposredno ali posredno nastala zaradi uporabe, nepravilnega delovanja in/ali nedostopnosti te spletne strani.
  5. Pridržujemo si pravico do morebitnih sprememb in popravkov teh pravil in pogojev kadarkoli in brez predhodnega obvestila.
  6. Z uporabo tega spletnega mesta obiskovalec potrjuje, da sprejema navedene pogoje in z njimi soglaša.