• No product in the cart.
IMG_7568-CROP

Skupina neodvisnih znanstvenikov, ki je upoštevala več kot 2000 študij o učinkih elektromagnetnega radiofrekvenčnega sevanja, je ugotovila, da je za pravilno oceno biološke in zdravstvene izpostavljenosti sevanju bistvenega pomena preučiti vpliv jakosti frekvenc.

Sedanji standardi  v večini primerov ne upoštevajo spreminjanja intenzitete in jakosti signala frekvenc kot dejavnika vpliva na zdravje ljudi in so zato nezadostni za zaščito javnosti oz. naše vedno bolj intenzivne izpostavljenosti nekaterim oblikam radiofrekvenčnih signalov.

Prav tako ne upoštevajo zadostne omejitve v zvezi s kronično izpostavljenostjo novi tehnologiji pametnih naprav, ki oddajajo zelo močne in visoke frekvence. Standardi za zaščito pred sevanji, ki jih priporočajo mednarodne organizacije za standardizacijo in jih podpira svetovna zdravstvena organizacija, so zato v veliki meri neustrezni.

Obstoječe smernice temeljijo na rezultatih študij akutne izpostavljenosti in upoštevajo zgolj toplotne učinke, zelo malokrat pa se omenjajo učinki mikro sevanj, ki jih pametne elektronske naprave oddajajo v neposrednem stiku ali bližini z našim telesom. Razvoj mobilne tehnologije in vedno večja uporaba brezžičnih naprav, našo izpostavljenost sevanju bistveno povečuje.

Neodvisne znanstvene študije soglasno opozarjajo na vedno večji negativni vpliv na človeško telo in priporočajo prilagoditve standardov na nižje vrednosti EM RF sevanja (µW/m2).

 

Predlagana omejitev izposavljenosti EM RF sevanju je tako 3-6 μW /m2.

Viri:

https://bioinitiative.org/conclusions/

http://www.emfwise.com/emf-safety-standards.php

Share this post

Leave your thought here